Generalforsamling 2023

Kære medlemmer af A New Hope.

Lørdag den 28. februar 2023 kl. 14.00 afholder A New Hope ordinær generalforsamling.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling i februar omfatter behandlingen af følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og op til 2 stemmeoptæller
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed
 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
 4. Fastlæggelse af kontingent
 5. Fastsættelse og godkendelse af budget
 6. Forslag fra medlemmer
 7. Valg af bestyrelsen
  1. Kasser
  2. 3 menige medlemmer
  3. 2 suppleant
  4. 1 ekstern revisor
 8. Evt.

Indkommende forslag skal senest være bestyrelsen i hænde d. 14. februar 23:59  send til Bestyrelsen@anewhope.dk eller afleveres til et bestyrelsesmedlem.

Find begivenheden på facebook her: https://fb.me/e/2xjSECvxR