Whoong – Regler

Whoongh!!!

Meningen med Whoongh, er at man skal kunne spille liverollespil, uden at have for mange ødelæggende regler. Det er et system af parallelle universer, verdener og tidsperioder. Dette betyder at du som master, kan benytte dig af systemet og skabe din helt egen verden, eller blande en masse verdener sammen. Samtidig bliver det muligt at bruge sin karakter i alle universerne. Whoongh (magien) er holdt på et niveau, hvor det, brugt med omtanke, kan være nyttigt, men aldrig voldsomt. Det er tilladt at finde på flere færdigheder, hvis der ikke er de, man skal bruge.

God fornøjelse

Man starter med 1 i psyke.
Man har lige så mange extra psykepoint, som man har viljestyrke.
Eks. Har man 2 i viljestyrke, har man 3 i psyke. 2 for viljestyrken + 1 for startpsyken.

Man starter ligeledes med 1 livspoint.
For hvert point man har i fysik, har man et livspoint mere.
Eks. Har man 1 i fysik, har man 2 livspoint. 1 for fysik + det ene man starter med.

Kamp:
– For at vinde i kamp, skal man have den største samlede værdi.
– Styrke -1 eller hvis man har nævekamp, ligger man denne og styrke sammen.
– Har man nævekamp, giver våben (knive, køller o.s.v) +2, har man kun styrke, kan man udligne det minus man får, og har ren styrke.
– Er værdierne lig, vinder angriberen.
– Har man overfald kan man få det første slag/stik ind, medmindre målet har en højere opmærksomhed end angriberens overfald. Dette betyder også at man kan slå folk bevidstløse med et næveslag uden våben. Dette kræver bare at offeret kun har et livspoint. Har offeret flere kan han/hun stikke af eller tage kampen op. Overfaldsmanden får også +1 til sin kampværdi, pga. overraskelsesmomentet, til en eventuel efterfølgende kamp mod offeret.
– Skydevåben, slag- og stikvåben giver et livspoint i skade, pr. skud/slag/stik. Selvom man har mere end 1 livspoint, skal man stadig agere efter man har mistet et point. Det gør ondt at blive ramt, og det skal man spille. Bliver man ramt i benet skal man halte, og så fremdeles.
– Har man mistet alle sine livspoint, falder man bevidstløs til jorden. Man dør efter sine oprindelige livspoint gange 10 minutter, medmindre man får førstehjælp 2. Eks. Man har 2 livspoint, så dør man efter 20 min.
-Nævekamp slår blot taberen bevidstløs i 5 minutter.

XP:
Overleve: 1
Rollespil: 1-3

Man har 15 point at købe for, til en startkarakter.

Færdighedsniveau:

1: Man har stiftet bekendtskab med færdigheden.
2: Man er øvet i færdigheden.
3: Man er professionel.
4: Man er blandt de bedste.
5+: Man er bare bedst.

Disse tal gælder kun for de basale færdigheder.
Det er ikke normalt at have høje point i de udvidede færdigheder.

Basale færdigheder:

Styrke.
Lokalkendskab
Lærdom
Overfald
Opmærksomhed
EDB
Forhør
Førstehjælp
[1/1] , [2/3] , [3/6] , [4/10] , [5/15] , [6/21]

Styrke.
Hvis der er ingameting, der kan løftes eller åbnes, er der er seddel på, hvor der står hvor meget du skal have i styrke. Man kan også være flere om det, og ligge sine styrkeværdier sammen.

Lokalkendskab.
Denne kan du bruge til at vide noget om et sted. Denne kan købes flere gange, man vælger blot et nyt sted. Dvs. når du køber den, skal du bestemme et sted, du har kendskab til. Jo dybere og mere rigtige oplysninger. Jo højere værdi skal du have.

Lærdom.
Der er visse ting man skal have en vis værdi for at kunne forstå. Der vil stå en værdi på nogle dokumenter, har man det samme eller over, får man lov til at læse dokumentet.

Overfald.
Har man overfald kan man få det første slag/stik ind, medmindre målet har en højere opmærksomhed end angriberens overfald. Så er det lige meget hvor høj en kampværdi man har.

Opmærksomhed.
Der vil være ting ingame der kun kan findes med opmærksomhed. Disse ting vil have en værdi. Har man det samme eller over, finder man tingene. Man kan også bruge mod nogle whoonghmagier.

EDB.
Visse programmer og filer kan kun læses eller hackes, hvis man har den samme værdi eller over den der er påsat disketten, filerne, programmerne eller computerne. Man kan ligeledes selv sikre filer og programmer med den samme værdi, som man selv har. Dette tager 30 minutter.

Forhør.
Lige så stor værdi man har i forhør, lige så mange spørgsmål må man stille. Man siger hvad man har i forhør, og stiller så sine spørgsmål. Man må meget gerne rollespille det. Den der bliver forhørt, må svare falsk på lige så mange spørgsmål, som man har i viljestyrke. Viljestyrkeværdien skal ikke offentliggøres. Man skal selvfølgelig svare sandt, hvis man ikke har viljestyrke nok.
Eks. Har forhøreren 3 i forhør, og offeret 1 i viljestyrke, må offeret svare falsk på et af de 3 spørgsmål.

Førstehjælp.
Med førstehjælp 1 kan man rense og bandagere sår, rifter og lignende. Man kan også vække folk, der er i chok. Med 2 kan man redde folk der er bevidstløse, og stoppe deres blødninger, så de kan komme på hospitalet. Har man 3 kan man vække bevidstløse folk, og få dem op på 1 livspoint, hvis man har en førstehjælpskasse. Den vækkede er klar efter 5 minutter.

Udvidede færdigheder:

Fysik
Whoongh
[1/3] , [2/7] , [3/12] , [4/18] , [5/25] , [6/33]

Fysik.
Fysik er kroppens niveau. For hvert point man har i fysik, har man et livspoint mere.
Eks. Har man 1 i fysik, har man 2 livspoint. 1 for fysik + det ene man starter med.

Whoongh.
Denne færdighed reflekterer hvor godt man er i stand til at manipulere de energier, der er kendt som Whoongh. Mere er forklaret i afsnittet Whoongh.

Navigere rumskib
Medicin
Viljestyrke
Nævekamp
[1/2] , [2/5] , [3/9] , [4/14] , [5/20] , [6/27]

Man skal have lærdom 2 og førstehjælp 2 for at have færdigheden medicin.

Navigere rumskib.
Denne færdighed bruges til at flyve i rumfærger og deslige. Jo højere point, jo bedre kan man manøvrere, og jo større sandsynlighed er der for at man kan operere et fremmed rumfartøj.

Medicin.
Denne færdighed kan bruges til at analysere, obducere, medicinere og forstå lægevidenskabelige termer. Hvis der fx står man skal have medicin 2 for at kunne analysere en sygdom, og komme frem til en kur, skal man have færdigheden på 2+. Har man den kun på 1, må man indse, at man har brug for hjælp. I et sådant tilfælde kan man gå sammen så summen af færdighederne møder de krav der stilles.
Eks. Man skal have medicin 2 for at løse en opgave. Så kan to med medicin 1 slå sig sammen og assistere hinanden, og på den måde få 2 i medicin.

Viljestyrke.
Du kan bruge viljestyrke mod visse former for Whoongh. Det er også den du bruger mod forhør, hvis man kommer i stressede situationer og lignende.

Nævekamp.
Dette betyder man er trænet i at kæmpe. Læs mere under afsnittet Kamp.

Whoongh Det koster psykepoint når man bruger kraftig Whoongh.
Level 1 Whoongh: 0 point
Level 2 Whoongh: 1 point
Level 3 Whoongh: 2 point

Man kan lægge psykepoint til sin Whoongh for at slå viljestyrke, dog ikke opmærksomhed. Man mister de psykepoint man bruger, indtil næste scenarie, hvor man får dem igen.
Eks. Person 1 “Whoongh 3 chok” Person 2 “Viljestyrke 3” Person 1 “Jeg bruger et psykepoint” Person 2 “AAAAHHHHH!!!”

Kommer man ned på 0 psykepoint falder man om i chok. Man er væk i 30 minutter, medmindre man får førstehjælp 1.

Når man bruger whoongh skal man sige det til folk, så de er klar over hvad der sker.
Eks. Person 1 “Whoongh 2 se gennem” Person 2 “jeg har en pistol, en mobil, nogle nøgler og en diskette på mig.

Whoongh 1
Når man har Whoongh 1, så kan man oftest mærke når andre bruger Whoongh, men ikke hvor seje de er, eller hvad de bruger Whoongh til. Man kan kun mærke de bruger det. Ingame fungerer det ved at, hvis du hører nogen eller ser nogen bruge whoongh, kan du mærke det. Hører du det kun, ved du ikke hvem det er, men ser du det, ved du hvem whoonghbrugeren er.

Whoongh 2
Når man har Whoongh 2 kan man vælge en level 1 Whoongh, af følgende:

Level 1 Whoonghs:

Fæld
(Offeret snubler)

Narre
(Offeret skal se sig tilbage og er overbevist om at der sker noget noget bag ham. Kan modståes hvis viljestyrke er lig med eller større end brugerens Whoongh)

Se gennem 
(Se hvad folk har på sig af ting)

Whoongh 3
Man må vælge en level 1 Whoongh og en level 2 Whoongh

Level 2 Whoonghs:

Lav en lyd
(Fx en telefon der ringer)

Chok
(offeret bliver bange og løber sin vej. Kan modståes, hvis viljestyrke er lig med eller større end brugerens Whoongh)

Illusion
(Offeret ser en lille ting/dyr, brug din fantasi. Kan modståes, hvis viljestyrke er lig med eller større end brugerens Whoongh)

Whoongh 4
Man må vælge en level 1 Whoongh, en level 2 Whoongh og en level 3 Whoongh.

Level 3 Whoonghs:

Teleport
(Fjern en lille ting og anbring den inden for synsvidde. Anbringes tingen på andre, opdager de det, hvis deres opmærksomhed er lig med eller over brugerens Whoongh. Personen der mister tingen kan også opdage det, hvis vedkommendes opmærksomhed er lig med eller over brugerens Whoongh)

Tidsstop
(Laver et tids stop på 10sek. Men der må ikke laves voldelige handlinger eller lignende)

Hukommelsestab
(Offeret glemmer en episode på op til 10 min. medmindre offerets viljestyrke er lig med eller større end brugerens Whoongh)

Whoongh 5
2 level 1, 1 level 2 og 1 level 3

Whoongh 6
3 level 1, 1 level 2 og 1 level 3

Whoongh 7
3 level 1, 2 level 2 og 1 level 3

Whoongh 8
3 level 1, 3 level 2 og 1 level 3

Whoongh 9
3 level 1, 3 level 2 og 2 level 3

Whoongh 10
3 level 1, 3 level 2 og 3 level 3