Om Sagaer fra Norden

Sagaer fra Norden er et viking og nordisk mytologi-inspireret liverollespil med low-fantasy elementer, lavet i samarbejde med foreningen A New Hope i Herning.  

Spillet foregår i Midgård, som er menneskernes land og vil blive præget af magtbalancer, klanstridigheder og magiske elementer!

Vision

Sagaer fra Norden bygger på en lyst til at lave et Liverollespil som er omfavnende for en bred aldersgruppe, med mulighed for at introducerer spillet til unge, ældre og erfarne spillere. Samtidig også at skabe et liverollespil der tilbyder familier at prøve kræfter med liverollespil.

Vi ser det også som et vigtig element at få liverollespil tilbage til Herning lokalområdet og hjælpe med at skabe en ny generation af rollespillerer.
Vores fokus ligger på enkelt system, med få regler. Vores tøj-krav er samtidig også sat efter at nye spillere ikke skal investere en masse i nyt tøj. Der er også mulighed for at låne af foreningen.
Vi har målrettet os efter at lave en verden som i stor grad falder overens med de historier og legender som man kender fra Nordisk mytologi. Det er en vigtig del af den danske kultur som vi ønsker at formidle til unge og voksne. Der findes elementer af magi i spillet, men konceptet hedder ‘Hvis man kan, så kan man’.

Målgruppe

Liverollespillet retter sig mod 13+, men fokuserer også på gode oplevelser for familier og unge. Hvis man er under 13 år skal man som udgangspunkt være ifølge med en deltagende voksen, men der kan også gives dispensation.
Der er i løbet af spillet mulighed for at trække sig til et indendørs område og vi ønsker at tilbyde de bedste vilkår for familier med børn. Skulle der være særlige behov er man altid velkommen til at skrive til vores mail, eller tilføje det ved tilmeldingen.

Setting

I det kolde norden finder vi folket kendt som de berygtede vikinger. Interne intriger, krig, togter og magtbalancer er en stor del af hverdagen og ofte kan overlevelses kun opnås ved at gå på kompromis med sine værdier. 

Vil de ase-tro vikinger beholde deres rygte i resten af verdenen eller vil udefra kommende kræfter vælte deres magt? Måske ender de med at destruere sig selv efter at både moralen og troen er gået tabt.

Formidling

Vi ser det som et vigtig element, når vi laver arrenementer at der bliver formidlet elementer der efterlader deltageren med nye indtryk, reflektioner og viden. 

Vi har derfor 3 elementer som vi ønsker at skabe fokus på. 

Natur

Gennem oplevelser i naturen og opfordring til at anvende den med respekt, mener vi at deltager vil få ny viden og kendskab til naturen vi begiver os rundt i. 

Rollespil

Vores workshops, spilledokumenter og selve spillet er en del af intiativet til forstå og lære om hvad rollespil er. Herudover også hvilke redskaber man kan bruge, både i spillet og til hverdagen.

Samvær  

Liverollespil er en måde hvorpå man kan lære at omgå andre mennesker og i større grad styrke sociale reletioner og kompetancer. Ved at fokusere på samvær, så kan man også i større grad opbygge; Selvværd, venskaber, empati og meget mere!

Plot

Hver enkel spilgang vil have sit eget hovedplot som i stor grad vil påvirke deltagerne. Løbende plot giver spillerne mulighed for at ændre på hvad der skal ske og i nogen grad selv sætte dagsordenen. 

Du vil som udgangspunkt ofte opleve svingene magtbalancer mellem klanerne og høvdingen. Derudover vil større rune ritualer kunne påvirke hvad der sker for karakter og den verden der bliver spillet i. Det kan også være muligt at opleve nordisk inspireret udyr under spillet!

Mini-plots

Som en del af spillet kan man løse mindre opgaver der kan give sølv, genstande eller lignende til brug i spillet. Disse opgaver vil blive delt ud af markerede karakterer og vil kunne opsøges løbende. Mini-plots er en mekanik i spillet der skal gavne spillerens oplevelse og støtte det større plot.