Forbuds- og påbudsliste

 1. Respekter foreningens og andres ting. Ødelagte ting kan af bestyrelsen gøres erstatningspligtig.
 2. Det forbudt at være påvirket af rusmidler, ryge eller at rulle cigaretter i foreningens lokaler.
 3. Det er forbudt bevidst at sove i foreningens lokaler.
 4. Det er forbudt at have kønslig omgang i foreningens lokaler.
 5. Dyr er ikke tilladt i foreningens lokaler.
 6. Nye ikke-medlemmer kan deltage i aktiviteter 5 gange, før de skal beslutte om de vil melde sig ind i foreningen.
 7. Ingen brug af udendørsfodtøj i foreningens lokaler.
 8. Hold orden på jeres hylder.
 9. Efterlad lokalerne i ren og opryddet tilstand efter brug.
 10. Sidste medlem tømmer skraldespande, lukker og slukker. Husk at låse døren.
 11. All betjening i baren skal foregå igennem en barmand.
 12. Alt betjening af køkkenet skal ske igennem en Køkkenknægt. Se listen på døren til køkkenet.
 13. I tilfælde af brand ring 112 – adressen er Museumsgade 55A, kl. 7400 Herning

Obs. punkt 6 gælder ikke for åbent hus arrangementer.

Bestyrelsen kan give dispensation fra forbud og påbud.
Overtrædelse af ovenstående kan medføre karantæne eller bortvisning. Bestyrelsen bestemmer konsekvensen.