Forbuds- og påbudsliste

 1. Respekter foreningens og andres ting. Ødelagte ting kan af bestyrelsen gøres erstatningspligtig.
 2. Det forbudt at være påvirket af rusmidler i foreningens lokaler.
 3. Det er strengt forbudt bevidst at sove i foreningens lokaler.
 4. Det er strengt forbudt at have kønslig omgang i foreningens lokaler.
 5. Dyr er ikke tilladt i foreningens lokaler.
 6. Gæster som deltager i en aktivitet, hvor de tager en plads fra et medlem eller er her en hel eftermiddag og/eller en hel aften, skal betale 20 kr. til baren, for at benytte foreningens lokaler.
 7. Ingen brug af udendørsfodtøj i foreningens lokaler.
 8. Hold orden på jeres hylder.
 9. Efterlad lokalerne i ren og opryddet tilstand efter brug.
 10. Sidste medlem tømmer skraldespande, lukker og slukker. Husk at slå alarmen til.
 11. All betjening i baren skal foregå igennem en barmand.

Obs. punkt 6 gælder ikke for åbent hus arrangementer.

Bestyrelsen kan give dispensation fra forbud og påbud.
Overtrædelse af ovenstående kan medføre karantæne eller bortvisning. Bestyrelsen bestemmer konsekvensen.