Forbuds- og påbudsliste

 1. Respekter foreningens og andres ting. Ødelagte ting kan af bestyrelsen gøres erstatningspligtig.
 2. Det forbudt at være påvirket af rusmidler i foreningens lokaler.
 3. Det er strengt forbudt bevidst at sove i foreningens lokaler.
 4. Det er strengt forbudt at have kønslig omgang i foreningens lokaler.
 5. Dyr er ikke tilladt i foreningens lokaler.
 6. Gæster som deltager i en aktivitet, hvor de tager en plads fra et medlem eller er her en hel eftermiddag og/eller en hel aften, skal betale 25 kr. til baren, for at benytte foreningens lokaler.
 7. Ingen brug af udendørsfodtøj i foreningens lokaler.
 8. Hold orden på jeres hylder.
 9. Efterlad lokalerne i ren og opryddet tilstand efter brug.
 10. Sidste medlem tømmer skraldespande, lukker og slukker. Husk at slå alarmen til.
 11. All betjening i baren skal foregå igennem en barmand.
 12. I henhold til §4 stk. 2, kan ikke-medlemmer tilbydes, et prøvemedlemskab inden de bestemmer sig for hvorvidt de ønsker et medlemskab. Navn og antal arrangementer personen har deltaget iskrives på listen over prøvemedlemmer på bestyrelsens tavle.

Obs. punkt 6 gælder ikke for åbent hus arrangementer.

Bestyrelsen kan give dispensation fra forbud og påbud.
Overtrædelse af ovenstående kan medføre karantæne eller bortvisning. Bestyrelsen bestemmer konsekvensen.