Generalforsamling 2018

Indkaldelse til generalforsamling i A New Hope

Kære medlemmer af A New Hope.

Dette års generalforsamling vil blive afholde lørdag den 10. februar 2018 kl. 11.00 i foreningens lokaler Museumsgade 55a, kld. 7400 Herning.

Generalforsamlingen er der hvor medlemmerne har den størst mulige indflydelse på sin forening. Derfor indbydes, indkaldes og opfordres alle medlemmer til at deltage og sætte sit præg på vores dejlige forening.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling i februar omfatter behandlingen af følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og 2 stemmeoptæller
 2. Bestyrelsens beretning om foreningen virksomhed
 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
 4. Fastlæggelse af kontingent
 5. Fastsættelse og godkendelse af budget
 6. Forslag fra medlemmer
 7. Valg af bestyrelsen
  1. formand
  2. 2 menige medlemmer
  3. 1 suppleant
  4. 1 ekstern revisor
 8. Evt.

Har DU forslag, som du ønsker diskuteret til generalforsamlingen, så skal disse være bestyrelsen i hænde, senest den onsdag den 31. januar

Bestyrelsen håber på at se flest mulige medlemmer til generalforsamlingen til veloplagte diskussioner samt masser af hygge.

Vel mødt
A New Hopes Bestyrelse

Bilag for årets generalforsamling: