Generalforsamling 2019

Kære medlemmer af A New Hope.

Lørdag den 23 februar 2019 kl. 12.00 afholder A New Hope ordinær generalforsamling i foreningens lokaler:

Museumsgade 55a kld.
7400 Herning

Generalforsamlingen er der hvor medlemmerne har den størst mulige indflydelse på sin forening. Derfor indbydes, indkaldes og opfordres alle medlemmer til at deltage og sætte sit præg på vores dejlige forening.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling i februar omfatter behandlingen af følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og op til 2 stemmeoptæller
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed
 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
 4. Fastlæggelse af kontingent
 5. Fastsættelse og godkendelse af budget
 6. Forslag fra medlemmer
  1. Vedtægtsændringsforslag vedrørende §12. stk. 2 (Bilag 1)
  2. Vedtægtsændringsforslag vedrørende §13. stk. 4 (Bilag 2)
 7. Valg af bestyrelsen
  1. kasserer
  1. 2 menige medlemmer
  1. 1 suppleant
  1. 1 ekstern revisor
 8. Junior liverollespil i A New Hope – oplæg og debat
 9. Evt.

Fristen for indsendelse 9. februar 2019 er nu overskredet.

Bestyrelsen håber på at se flest mulige medlemmer til generalforsamlingen til veloplagte diskussioner samt masser af hygge.

Vel mødt
A New Hopes Bestyrelse