Medlemskab

Hvis du har lyst til at være medlem af A New Hope, kan du, inden du melder dig ind, fem gange benytte vores faciliteter og deltage i arrangementer på lige fod med medlemmer med fuldt medlemskab, på den måde finder du ud af, at det er en forening for dig, inden du melder dig ind.

Når du melder dig ind i A New Hope har du flere muligheder:

Fuldt medlemskab
Dette medlemskab giver stemmeret på generalforsamlingen, adgang til lokaler og faciliteter samt mulighed for at søge støtte til transport i forbindelse med arrangementer ikke afholdt af A New Hope, men som stadig hører under A New Hopes formål.
Årlig pris: 720,-

Ungdomsmedlemsskab
Dette medlemskab giver stemmeret på generalforsamlingen. Dog er der stadig mulighed for at benytte lokaler og faciliteter i forbindelse med ungdomsarrangementer.
Dette medlemsskab skal erhverves for at deltage i A New Hopes ungdomsarrangementer (bl.a. JuniorLive). Disse er fastsat af bestyrelsen. Medlemskabet henvender sig til 10-18-årige, og udløber ultimo december, indeværende år. Ved erhvervelse tilbydes medlemmet gratis adgang til ét ungdomsarrangement.
Årlig pris: 75,-

Orlovsmedlemskab
Dette medlemskab giver stemmeret på generalforsamlingen, adgang til lokaler og faciliteter. Dette medlemskab kan udelukkende gives i dispensation til medlemmer med fuldt medlemskab i 12 mdr. af gangen. Dispensationen skal søges skriftligt ved bestyrelsen og kan tildeles bagudrettet indtil 3 mdr.
Årlig pris: 360,-

Støttemedlemsskab
Dette medlemskab giver ikke stemmeret på generalforsamlingen. Dette er en mulighed for at støtte foreningen økonomisk.
Årlig pris: valgfri

Medlemsskab af A New Hope betales via PBS, årligt eller halvårligt. Indmeldelse sker via en indmeldelsesblanket, den kan downloades her, og sendes udfyldt til kasserer Kristian.

Og husk, når man er medlem af A New Hope er man automatisk medlem af Bifrost, landsforeningen for kreativ udvikling af børn og unge.

Vi glæder os til at byde dig velkommen!