Strategi 2020

Et nyt håb

Strategi for A New Hope 2017 – 2020

Tiden er kommet til at se indad, og der skal derfor fokuseres på at udvikle vores forening.
Der skal skabes et nyt håb for en forening hvis arrangementer danner grobund for fællesskab, kreativitet og refleksion, samt kan håndtere et generationsskifte.
I 2017 – 2020 skal der derfor sættes fokus på medlemmerne og foreningens faciliteter.

Dette skal gøres ved:
– Opkvalificering af bestyrelsen så den kan lede frivillige og øge aktive samt passive midler.
– Forbedringer af foreningens fysiske faciliteter
– Tilbyde kurser og aktiviteter for aktive medlemmer så de får styrket deres skabertrang og fællesskabsfølelse der giver lyst til nye initiativer.

”Én for alle …”
A New Hope skal i kontakt med lokalmiljøet og potentielle medlemmer. Derfor skal bestyrelsen tage aktiv del i arbejdet med institutioner i lokalområdet.
Ved at opkvalificere bestyrelsen, skabes et ledelsesorgan, der kan sprede viden og sikre at et nyt håb ikke er uden for rækkevidde. Sammen kommer vi til at stå stærkere overfor fremtidige udfordringer som generationsskifte, kommunale regler og medlemsudsving

”… Alle for én”
Når mennesker mødes udveksles erfaringer og kreative idéer ser dagen lys. Derfor skal foreningens medlemmer møde andre rollespillere via kurser og oplevelser i Rollespilsdanmark.
For at vi ikke altid tager ud for at opleve skal nogle oplevelser forankres i lokalområdet. Derfor skal aktiviteter under fanerne ”På heden” tydeliggøres, så folk får mulighed for at tage del i rollespil, uanset om det er foreningsmedlemmer eller udenforstående.

”Vi er stadig A New Hope”
Der har de senere år være mange muligheder som medlem i A New Hope og det skal der fortsat blive ved med. Derfor skal der fortsat støttes op om nye initiativer og projekter både internt i foreningen men også i samarbejde med andre foreninger. På den måde står vi ikke om få år og kigger på en forening der er fremmed for os.