Generalforsamling 2022

Kære medlemmer af A New Hope.

Lørdag den 26. februar 2022 kl. 14.00 afholder A New Hope ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen er der hvor medlemmerne har den størst mulige indflydelse på sin forening. Derfor indbydes, indkaldes og opfordres alle medlemmer til at deltage og sætte sit præg på vores dejlige forening.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling i februar omfatter behandlingen af følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og op til 2 stemmeoptæller
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed
 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
 4. Fastlæggelse af kontingent
 5. Fastsættelse og godkendelse af budget
 6. Forslag fra medlemmer
 7. Valg af bestyrelsen
  1. Formand
  2. 3 menige medlemmer
  3. 2 suppleant
  4. 1 ekstern revisor
 8. Evt.

Indkommende forslag skal senest være bestyrelsen i hænde d. 16. februar 23:59  send til Bestyrelsen@anewhope.dk eller afleveres til et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen håber på at se flest mulige medlemmer til generalforsamlingen til veloplagte diskussioner samt masser af hygge.

Find begivenheden på facebook her: https://fb.me/e/1e5WR8aIO

Powered By EmbedPress