Klaner

En klan er en gruppering af folk med fælles mål, ønsker og holdninger. Mange klaner er bundet sammen af blod, mens andre er blevet indlemmet i klanen, gennem handlinger der har styrket gruppen. 

En klan går ikke nødvendigvis op i racer, da hver race kan have sine fordele, men visse klaner kan have holdninger omkring emnet og vil derfor undgå at have visse racer med. Måske holder de sig endda kun til en form for race, fx mennesker. 

Sagaer fra Norden tager udgangspunkt i 4 klaner der alle er bosat i byen. Raggerdal, Engstrøm, Bjergfalk og Sølvfalk. Det står frit for for medlemmerne i klanerne (spillerne) selv at fortolke og ændre på de interne værdier.

Klanløs/gruppering

Folk der ikke er med en af klanerne ses som klanløse. Mange samles dog i grupperinger. Dette ses ofte hos rejsende eller udskudte, som ingen ønsker. Det er ikke unormalt at folk der gør noget forkert i deres klan, bliver smidt ud og derfor må klare sig på egen hånd. 

Hvis man er usikker på hvilken klan man vil være med i, kan man altid vælge klanløs. Måske ender man med at blive en af en klan under spillet!

Raggerdal

Slagord:  “Kæmp kun hvis friheden står på spil”

Holdning

Den ældste klan er Raggerdal klanen. De er kendt for at være nogle af de mest åndelige og er blandt de bedste runemagere. Klanen har dog en tendens til at fokusere mindre på autoriteter og mere på det Det enkelte menneske og deres sammenhold. De værdsætter livet og selvom de ofte undgår direkte konflikter med andre, så laver de tit ulykker og sætter spørgsmålstegn ved magtbalancer.
For andre kan klanen fremstå en smule anarkistisk og alternativ i deres tankegang.  

Engstøm

Slagord: “Med lov skal land bygges”

Holdning

En verden uden regler er en verden i uorden. Sådan er holdningen for Engstrøm klanen, der i stor grad værdsætter landets love og de interne love som klanen nu måtte have. De ser sig selv som de svages og uskyldiges beskytter og de eneste rigtige til at opretholde loven, fx som lovtaler. 
De har også et stort fokus på de enkelte racer, hvor forskelligheden hos dem bliver udpeget med forskellige regler for både at tilgodese, men også tilbageholde evt egenskaber, som den enkelte race måtte have.


Bjergfalk

Slagord: “Der er ingen sejr, uden kamp!”

Holdning

Bjergfalk klanen er nogle af de mest kampglade og højrøstede vikinger man kan møde. De beskytter deres værdier og land for enhver pris og passer godt på deres egne.
At miste nogen man holder af, ses som en stor sorg, og hævn ses som en følgevirkning. Man ønsker ikke at antaste Bjergfalk klanen på en forkert måde, for de vil ikke blot komme efter en. De vil se det som deres livsmål at stoppe alle med dårlige intentioner mod deres familie. 
Samtidig forkommer de dog også kærlige, muntre og gode.

Sølvbæk

Slagord: “Krig er fejlet diplomati”

Holdning

I mange år har Sølvbæk klanen påstået af de er den sande neutrale stemme i landets fremtid, strategier og politik. Dog er deres meninger stadig hårde og langt fra objektive. For dem er runemagi en blasfemisk ting og straffer bør kun være til for at give gavn til folket, fx gennem bøder.
Deres ord er dansende og de har nemt ved at manipulere selv den bedste diplomat Det fremstår som ofte troværdige – så længe det er til gavn for dem selv.
De har en fod inde hos de fleste beslutningstagere og er gode allierede når man gerne vil opnå resultater.