Generalforsamling 2020

Kære medlemmer af A New Hope.

Lørdag den 25. Januar 2020 kl. 14.00 afholder A New Hope ordinær generalforsamling i foreningens lokaler:

Museumsgade 55a kld.
7400 Herning

Generalforsamlingen er der hvor medlemmerne har den størst mulige indflydelse på sin forening. Derfor indbydes, indkaldes og opfordres alle medlemmer til at deltage og sætte sit præg på vores dejlige forening.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling i februar omfatter behandlingen af følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og op til 2 stemmeoptæller
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed
 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
 4. Fastlæggelse af kontingent
 5. Fastsættelse og godkendelse af budget
 6. Forslag fra medlemmer
 7. Valg af bestyrelsen
  1. formand
  1. 2 menige medlemmer
  1. 1 suppleant
  1. 1 ekstern revisor
 8. Evt.

Fristen for indsendelse 9. februar 2019 er nu overskredet.

Indkommende forslag skal senest være bestyrelsen i hænde d. 11. januar 23:59  send til Bestyrelsen@anewhope.dk eller afleveres til et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen håber på at se flest mulige medlemmer til generalforsamlingen til veloplagte diskussioner samt masser af hygge.

Bilag for 2020

Indeholder

Vedtægeændringsforslag

Indkomne forslag

Orienteringspunkter

Regnskab 2019

Regnskab-2019-1

Referat 2020

General-Forsamling-2020

Vel mødt
A New Hopes Bestyrelse