Titler

Titler er roller i samfundet som karakterer kan tilhøre. Det er ikke alle der har titler og i løbet af spillet kan man også blive tildelt eller miste en titel.

Træl

Normalvis ender man som træl fordi man er blevet taget til fange eller fordi man har solgt sig selv, grundet manglende penge og ressourcer.
Så man sælger sin egen frihed og bliver til en træl. Man kan godt komme ud af det, at være en træl igen ved at tjene sin herre så godt at han eller hun beslutter sig for at sætte trællen fri.

Lovmand

Personen der står for at dømme kriminelle og arbejde med en bys love. Dog har byens høvding altid det sidste ord i retssagerne. Nogle lovmænd kan godt betales for at “fortolke” lidt. Lovmænd bliver valgt ved offentlig afstemning, der kan påkaldes af alle med passende høj status.

En lovmands pligt er også at huske lovene således at han/hun kan recitere lovene under Ting-møder. Det er også her, lovmanden står for at vælge straffe til kriminelle.

Hirdsmand

Hirdsmænd er fx jarlens eller kongens betroede livvagter. Det er en ekstremt stor ære at blive en hirdsmand og man bliver næsten set som en jarl af den gængse befolkning.

Vismænd

Sejder kan høre gudernes ord igennem deres ritualer og spiller derfor en vigtig rolle i jarlens hof for at rådgive jarlens handlinger. Vismænds råd vil altid blive taget seriøst, da de taler med gudernes visdom. Vismænd kan også sagtens være de ældre i et vikingesamfund, folk med mere livserfaring og dermed også mere visdom. 

Fredløs

Fredløshed gives som straf for grove forbrydelser som drab, retsfornægtelse eller landsforræderi. Fredløse mister alle rettigheder i samfundet og kan derfor angribes eller berøves uden konsekvenser. Rettighederne kan genkøbes ved et fredkøb hos stadens jarl eller en af dennes betroede.

Jarl og høvdinger

Forskellige ledere af større eller mindre byer/Samfund. De svarer kun til kongen, sejderne og lovmændene, ellers regerer de med en fast eller slap hånd over deres undersåtter. Der er en kun en høvding der styrer byen. Kan ikke vælges ved tilmelding og fås som en del af spillet eller efter aftale med spillelederne.